• header
  • header

Selamat Datang di Website SMA Negeri 13 Kota Bekasi Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Jawa Barat | Terima Kasih Atas Kunjungannya.

Pilih Data   
Cari Nama     
NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
1
19580916 199103 2 002
Dra. Sri Mulyani KimiaGuru
2
19580604 198803 2 002
Nunung Nurhasanah, M.M.Pd sosiologiKepala Sekolah
3
19600906 198111 2 000
Ninik Supraptiningsih, S.Pd Bhs. IndonesiaGuru
4
19621030 198902 2 002
Dra. Aloysia Loisa Situmorang Ekonomi/AkuntansiGuru
5
19600131 198803 2 001
Dra. Hj.Nurhayati Pendidikan Agama Islam Wakasek Bidang Humas
6
19630415 199203 2 009
Dra. Ani Suparniati Nur Bahasa IndonesiaGuru
7
19600512 198103 2 006
Asmaniwati, BA PKNGuru
8
19681113 199802 2 003
Samenna Marpaung, S.Pd MatematikaGuru
9
19761223 200312 1 000
Doslianus Simanullang, S.Pd, M FisikaGuru
10
19680909 200604 1 006
Wawan Ruswandana, S.Pd, M.Pd Penjas KesGuru
11
19640401 200604 1 003
Matuly, S.Pd, M.Pd MatematikaWakasek Kesiswaan
12
19720215 200604 2 018
Rini Widijastuti, S.Pd, M.Pd BiologiWakasek Kurikulum
13
19740505 200604 2 038
Nur Pamungkas S, S.Si FisikaGuru
14
19750930 200604 2 022
Sri Wahyuning Dayati, SS B. IndonesiaGuru
15
19780625 200604 2 020
Siti Hotijah, S.Pd BKStaf Kesiswaan
16
19740607 200007 2 001
Arfina, S.Pd, M.Pd MatematikaPembina Ekskul Taekwondo
17
19700707 200701 2 012
Swetika Setyaningsih, S.Pd B. InggrisGuru
18
19690419 200801 2 003
Cicih Sunarsih, S.Pd, M.Pd B. IndonesiaGuru
19
19760531 200801 2 003
Elia Anarianti, S.Pd BiologiGuru
20
19790426 200801 2 000
Noinsen Do Simarmata, S.Pd SejarahGuru